Rekisteri- ja tietosuojaseloste 10 § ja 24 §


Laadittu 25.08.2020

1. Rekisterinpitäjä:
Napapiirin Talohuolto Oy, Y-tunnus 3153154-1

2. Rekisterin yhteyshenkilö:
Kalle Peura, Toimitusjohtaja
040 848 6748
kalle.peura@napapiirintalohuolto.fi

3. Rekisterin nimi:
Asiakas- ja asukasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Asiakashallinta, laskutus
Kiinteistöhuoltoon liittyvien tietojen dokumentointi
Asukastiedot ovenavauspalvelua varten

5. Rekisterin sisältö:
Taloyhtiön ja sen edustajien tiedot
Asukkaiden henkilötiedot
Huoneistojen tunnukset, huoltohistoria

6. Säännönmukaiset tietolähteet:
Asukkaat, Taloyhtiöt, isännöitsijät, väestörekisterikeskus

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Alihankkijayritykset tai ulkoistettuja toimia suorittavat tahot
Viranomaisten tietotarve

8. Rekisterin suojaus:
Rekisterien käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät
tiedot suojataan asianmukaisella tavalla. Rekisterin pitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja
tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia käsitellään luottamuksella ja vain niiden
työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
Kaikki järjestelmät suojataan tunnuksin ja salasanoin.

9. Tarkastusoikeus ja tiedonkorjausoikeus
Asukkaalla ja asiakkaalla on tarkastusoikeus sekä oikeus vaatia tiedon korjaamista.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen
rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut Eu:n yleisen tietosuoja-asetuksen
mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.